Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
 • Müügitingimused kehtivad Veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja UÜ Elremo (edaspidi Veebipood kravatt.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kravatt.ee Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), Tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 • Veebipood kravatt.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kravatt.ee/muugitingimused.
 1. Hinnainfo
 • Ostudel, mille kogusumma jääb alla 50 euro Eestist tellides ja alla 70 euro mujalt maailmast tellides, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
 • Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (kolm (3) päeva pärast tellimuse vormistamist).
 • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood kravatt.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 • Veebipood kravatt.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kravatt.ee/pood.
 1. Tellimuse vormistamine
 • Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 • Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine kassasseˮ.
 • Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige endale sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mis saadetakse ka Teie poolt sisestatud e-posti aadressile. Arve saate tasuda oma pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt ning enda poolt sisestatud e-posti aadressile saadetuna.
 • Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 • Veebipoes kravatt.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R) kl 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel (või riiklikule pühale eelneval päeval) pärast kella 15, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval (või esimesel pühadejärgsel tööpäeval).
 1. Müügilepingu jõustumine
 • Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood kravatt.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood kravatt.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipood kravatt.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 • Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse kolme (3) päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 • Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
 1. Kohaletoimetamine
 • Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood kravatt.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 • E-poe veebilehel näidatud kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
 • Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 • Veebipood kravatt.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood kravatt.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 1. Tagastamisõigus
 • Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse vormi leiate Veebipoe kravatt.ee kodulehelt.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kravatt.ee kodulehelt – tagastamisavaldus (doc)  ning saata see aadressile info(at)kravatt.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • Tarbija kannab Tarbijapoolsel lepingust taganemisel kõik Kauba tagastamise kulud.
 • Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Veebipood kravatt.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 • Veebipood kravatt.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbijale kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, juhul kui kättetoimetamise viis oli valitud Veebipood kravatt.ee kodulehel pakutud transpordiviiside hulgast. Kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud eseme kättetoimetamise viisidest erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood kravatt.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 1. Vääramatu jõud
 • Veebipood kravatt.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood kravatt.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
 1. Isikuandmete töötlemine
 • Tarbija annab Veebipoes kravatt.ee andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 • Veebipoel kravatt.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 • Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Veebilehel kravatt.ee.
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 1. Pretensioonide esitamise kord
 • Veebipood kravatt.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 • Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipood kravatt.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 • Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb Tarbijal koheselt lõpetada kauba kasutamine.
 • Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood kravatt.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood, kui kauba puudus ei ole põhjustatud Tarbijapoolsest mitte eesmärgipärasest kasutamisest.
 • Veebipood kravatt.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • Veebipood kravatt.ee ei vastuta toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@kravatt.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ning foto.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt kravatt.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel kravatt.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood kravatt.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 1. Tarbija õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole
 • Kui Veebipood kravatt.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu (Tarbijale tasuta) või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu Tarbijate Nõustamiskeskusse.

Tingimused uuendatud 1.03.2017